Maria Metzler Curriculum Vitae

:: Dyplomy:
• 1991, Ministerstwo Edukacj Narodowej, Paryż – DALF - Uprawnienie do nauczania języka francuskiego
• 1990, biegły Sądu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie języka francuskiego
• 1985, Politechnika Gliwice - Dr inż. Nauk Technicznych
• 1956, AGH Kraków – mgr inż. geologia złożowa

:: Doświadczenie zawodowe:
jako tłumacz języka francuskiego i negocjator 1990 – do dzisiaj
• tłumaczenia ustne konsekutywne i pisemne, zwykłe i uwierzytelnione, specjalność;
• sprawy karne, cywilne, gospodarcze, obsługa kontraktów, negocjacje i zawieranie umów, też notarialnych, przedstawicielstwo firmy importowo/eksportowej, odbiory techniczne urządzeń, linii produkcyjnych, etc.
• organizacja wizyt turystycznych (Kraków, Zakopane, Oświęcim, etc.) i ich animacja jako przewodnik dla grup specjalistycznych.

jako konsultant zagraniczny w Algierii 1980 - 1986
• doradztwo w sprawach muzealnictwa
• negocjacje kontraktowe, redakcja dokumentów i obrony projektów technicznych w zakresie geologii

jako wykładowca i nauczyciel:
• 1981 - 85 W Algierii, ENA (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej) w Algierze, Politechnika – geologia regionalna, złożowa, mineralogia,
• 1989 - 96 Nauczyciel języka francuskiego oraz organizator i animator dorocznej wymiany młodzieży szkolnej polskiej i francuskiej

jako inżynier
• 1974 – 1985 Algieria: prace muzealnicze: zabezpieczanie próbek skalnych, świadków prac terenowych kartograficznych, poszukiwaczych i rozpoznawczych kopalin użytecznych
• 1973 – 74 Francja: Ecole Superieure des Mines, Paris, staż w zakresie technik poszukiwawczych minerałów złóż rud
• do 1973 pracownik naukowy, samodzielny specjalista w zakresie projektu badań mineralogicznych złóż miedzi na Dolnym Śląsku

:: Stowarzyszenia:
• Stowarzyszenie Tłumaczy Sądowych i Specjalistycznych TEPIS (prezes Koła Małopolskiego TEPIS)
• Polskie Towarzystwo Geologiczne
• Towarzystwo Straussowskie.