1
Z przewodnikiem -
Tuaregiem w Tassili'n
Hoggar, Płd. Algieria

2
Z algierskim technikiem - geologiem. Na ścianie skalnej napisy w języku tuareskim.
3
Tzw. róża pustyni. Najoka-zalsze ważą po kilka kilo.
4
Sławne rysunki naskalne
w Tassili
5
Głowa "kosmonauty"
6
Obraz polowania sprzed tysięcy lat
7
Widok pustyni przy wietrze niosącym piasek i pył.
8
Fantastyczne kształty
zwietrzałych skał z piaskowca
9
Pustynia piaszczysta w Tassili'n Hoggar.