Dr inż. Maria Teresa Metzler
:: Tumacz niezależny polski - francuski - polski
:: Tłumacz przysięgły języka francuskiego
:: Prezes Koła Małopolskiego Stowarzyszenia
Tłumaczy Sądowych, Prawniczych i Ekonomicznych,

oferuje usługi w zakresie:
:: Rozmów handlowych i negocjacji
:: Tłumaczeń konsekutywnych (spotkania, szkolenia, wykłady)
:: Tłumaczeń pisemnych
:: Doradztwa z zakresu współpracy z francuskimi urzędami i instytucjami itp.

w następujących specjalnościach:
:: Prawo i ekonomia
::
Geologia i nauki przyrodnicze
:: Tłumaczenia techniczne różnego typu (badania naukowe, ekspertyzy, plany i dokumentacje)
:: Tłumaczenia z zakresu informatyki (np. oprogramowania komputerowego, instrukcji i komend)
::
Filozofia
:: Turystyka i muzealnictwo
:: Kultura i kuchnia francuska
:: Medycyna


dr inż. Maria Metzler