DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

DOŚWIADCZENIE W TŁUMACZENIU:

> 1974 – 86 Algieria - praca zawodowa w języku francuskim (w mowie i w piśmie) - wykłady i ćwiczenia z geologii na politechnice w El-Harrah i ENA w Algierze

> 1990 mianowanie na tłumacza przysięgłego

> od 1990 tłumaczenia uwierzytelnione dla firm, instytucji, osób prywatnych i biur tłumaczeń.

TŁUMACZENIA PUBLIKACJI / KSIĄŻEK:

> praca naukowa - tłumaczenie na język francuski dla Ecole des Mines w Paryżu i Sonarem w Algierii
własnej pracy doktorskiej pt. Mineralizacje cynkowo – ołowiowe Algierii, 1986, Politechnika Śląska

> książka: Hervey Spencer Lewis: Kształtowanie życia, tłumaczenie z jęz. francuskiego 2002 rUroczystości
rocznicowe AGH.
W gronie absolwentów
i profesorów...