MATERMET - SPECJALISTYCZNE USłUGI TRANSLATORSKIE

Oferta
Warunki
Doświadczenie
Referencje
Życiorys
Pamiątki z Algierii
Hobby
Kontakt
 

  MATERMET 
dr inż. Maria Teresa Metzler


 
matermet@kki.krakow.pl
ul. T. Kościuszki 31 m 5; 30-105 Kraków; POLAND / Pologne
PO Box: 119; 30-104 Kraków-45
Telefon i fax: (12) 422 17 40 Tel. komórkowy: 0502 593 607 www.francuski.krakow.pl